Firemné Video

video

Ako to všetko začalo

Triton Norway je spoločnosť „zelenej technológie“, ktorá ponúka jedinečné riešenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú globálny ekosystém znižovaním spotreby energie a emisií CO2.
Od svojho založenia v roku 2012 má Triton Norway jasnú stratégiu rastu založenú na zosúladení podnikania s inými starostlivo vybranými technologickými a inovačnými spoločnosťami, ktoré zdieľajú rovnaké zelené hodnoty.

Triton Norway je nórska spoločnosť založená v roku 2012 ako pokračovanie spoločnosti Hydrotech International v roku 2011. Celý vývojový tím pokračoval v novej spoločnosti. Tento vývojový tím má za sebou 30 rokov staré dedičstvo a skúseností od pôvodného vynálezca pulznej elektroosmózy Kjellom Utklevom ako mentorom.

Tento tím za posledných 30 rokov vyvinul množstvo systémov elektroosmózy nielen pre seba, ale aj pre možstvo partnerov vo svete. Tentoraz vývojový tím vytvoril vynikajúci systém AOP. Táto najnovšia generácia derivátu MPS v elektroosmóznej hydroizolácii sa nazýva Advanced Osmotic Puls. Skrátený názov AOP.

Spoločnosť sa nachádza v Sarpsborgu, asi 100 km južne od Osla, hlavného mesta Nórska.
Všetka elektronika a softvér sa vyvíja a vyrába v Nórsku a aj riadiaca jednotka sa vyrába v Nórsku.

Dobre pripravená partnerská stratégia je v spoločnosti od začiatku pevne zakotvená v súvislosti so vzťahmi so zákazníkmi, technologickým rozvojom a obstarávaním ďalších odborných znalostí. Po mnohých rokoch intenzívneho výskumu a vývoja produktov a veľkých investícií sme hrdí na to, že pracujeme pre spoločnosť, ktorá sa zmenila z inovatívnej vývojovej spoločnosti na komerčného dodávateľa technológií na medzinárodnom trhu. Dnes máme partnerov v USA, Veľkej Británii, Nórsku, Gibraltári, Hongkongu, Číne a na Slovensku. Máme jasný cieľ predefinovať používanie tradičnej hydroizolácie na celom svete.

Úspech sa dosahuje dodržiavaním našej jasnej partnerskej stratégie vo vzťahu k existujúcim a aj k novým partnerom.

Naša Misia

Riešiť zložité environmentálne výzvy takou inovačnou technológiou, ktorá poskytuje udržateľné a hmatateľné výhody v celosvetovom meradle
Naším cieľom je zabezpečiť, aby naši zákazníci mohli dosiahnuť veľké finančné úspory používaním našej technológie.

Triton Norway sa zameriava a bude naďalej zameriavať na zdravé finančné operácie, ktoré môžu zabezpečiť budúci rast, podporiť ďalší rozvoj spoločnosti a vytvárať zisky pre našich partnerov.

Naše Hodnoty

Triton Norway je spoločnosť „Green Tech“, ktorá ponúka jedinečnú technológiu, ktorá má pozitívny vplyv na globálny ekosystém znížením spotreby energie a emisií CO2.