Sanácia časti obvodovej konštrukcie budov Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí č.6, 7 v Bratislave

Sanácia časti obvodovej konštrukcie budov Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí č.6, 7 v Bratislave podľa projektového riešenia Ing. Marty Pichovej. Elektroosmotický pulzný systém. Jednotky ECBS2 a ECBS2L. Súčasťou riešenia bola aj realizácia vonkajšieho obkopu obvodovej konštrucie a výmena zavlhnutých omietok za odvetrávacie sanačné omietky Ludikon. Rok 2016