Vysušte si svoj dom pomocou najnovšieho pulzného systému na EU trhu ECBS

Murivo kamenné,tehlové,hlina,betón ,pivnice atď. Bez chémie a statického zásahu do muriva. Pracovný postup: vytvorenie drážky,kde sa do grafitového lôžka uloží kladná anóda(vodiaci plast,titánový drôt) do pôdy sa nainštalujú zemniace grafitové tyče napojenie na riadiacu jednotku 100% odstránenie zemnej a vzlínajúcej vlhkosti až pod základovú dosku stavebnej konštrukcie.

Predstavujeme Vám našu partnerskú spoločnosť z Nórska TRITON

Triton Norway je spoločnosť „zelenej technológie“, ktorá ponúka jedinečné riešenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú globálny ekosystém znižovaním spotreby energie a emisií CO2. Od svojho vzniku v roku 2012 má spoločnosť Triton Norway jasnú a zameranú stratégiu rastu založenú na zosúladení podnikania s ďalšími starostlivo vybranými technologickými a inovačnými spoločnosťami, ktoré zdieľajú rovnaké zelené hodnoty a étos. …

Realizácia elektroosmózy MsÚ Sv. Jur

Výhody elektroosmózy oproti klasickým metódam zamedzujúcim vplyv prieniku zemnej vlhkosti cez neexistujúcu,alebo narušenú vodorovnú izoláciu v murive.(nie zázračné skrinky) systém dostane kapilárne vzlinajúcu vlhkosť v murive až pod základovú dosku (tam kde je umiestnená záporná  grafitová elektróda-katóda) malý  statický zásah do muriva( vyfrézovaná  drážka 2×1 cm) systém vysuší murivo -tehla, betón, kameň, hlina podľa normy B…