Kontrola sanácie pivničných kamenných priestorov historický objekt Spišská Sobota.

Kontrola prevedená po 7 mesiacoch od aplikácie pulznej elektroosmózy a automatické vetranie pivničných priestorov na základe hodnôt rosného bodu. Výsledky meraní vlhkosti steny boli aj pre nás prekvapením. Vlhkosť klesla viac ako o 80% a vykazovala hodnoty vlhkosti muriva suché . Bol skontrolovaný aj priechod vodivosti elektroosmózy v jednotlivých anódových a katódových trás-výsledok neporušené a…

Pre firmy a domácich majstrov

Vysušte  si svoj dom bez chémie a bez veľkých statických zásahov do muriva a dostaňte zemnú vlhkosť až pod základovú dosku. Elektro-osmotický pulzný systém Ekosan pre dĺžku muriva od 10-120 bm. riadiaca jednotka Ekosan 580,00 € bez DPH 1 bm plastová vodiaca anóda +  grafénová mriežka  cena 10,00 € bez DPH 1 ks uhlíková grafitová…

Vysušte si svoj dom pomocou najnovšieho pulzného systému na EU trhu ECBS

Murivo kamenné,tehlové,hlina,betón ,pivnice atď. Bez chémie a statického zásahu do muriva. Pracovný postup: vytvorenie drážky,kde sa do grafitového lôžka uloží kladná anóda(vodiaci plast,titánový drôt) do pôdy sa nainštalujú zemniace grafitové tyče napojenie na riadiacu jednotku 100% odstránenie zemnej a vzlínajúcej vlhkosti až pod základovú dosku stavebnej konštrukcie.