Pulzná elektroosmóza systém ECBS

Zariadenie AKJI ECBS 2 obsahuje komponenty vysokého napätia a musí byť inšta- lované / otvorené iba autorizovanou osobou. AKJI nemožno viniť za akékoľvek po- škodenie na vybavení, človeka, alebo zvierat spôsobené neoprávnenou inštaláciou, alebo manipuláciou so zariadením AKJI ECBS alebo jeho periférií. Montáž na stenu Vŕtajte otvory pre elektródy Inštalácia elektród Testovanie ECBS jednotky Pripojte…

Neustále testovanie systémov

Elektro-osmotické systémy používané našou spoločnosťou na území Slovenska ,Českej Republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska s vynikajúcimi výsledkami. Vhodné systémy ako horizontálna zábrana proti vzlínajúcej, zemnej vlhkosti do všetkých tipov muriva (hlina, tehla, kameň, betón). Výhody oproti klasickým vytvorením vodorovných a zvislých izolácii proti zemnej vlhkosti (prerezanie muriva, injektáž, narážanie plechov atď.): dokážeme vzlínajúcu vlhkosť dostať…

Pulzná elektroosmóza AKJI v akcii

Elektroosmotický pulzný systém od Dánskeho výskumného ústavu AKJI v spolupráci s vysokou školou technickou v Dánsku. Vysušovanie stavebných konštrukcii pod úrovňou a aj nad úrovňou terénu až do hrúbky muriva 200 cm. Realizácia aj v zimných mesiacoch. Teraz AKCIA bežný meter muriva 80,00 €. Prečítajte si leták Pulzná elektroosmóza AKJI

Návšteva pána Kusch z firmy Mauerpol

Našu spoločnosť navštívil pán Kusch s manželkou z nemeckej firmy Mauerpol, ktorý má viac ako 25 ročné praktické skúsenosti s realizáciou elektroosmotických systémov v rámci celej Európy. Do našej ponuky sme zaradili zemniace tyče – katódy z uhlíkových materiálov z neobmedzenou životnosťou.

Elektroosmóza pulzný systém ECBS po celý rok

Je systém odvlhčovania určený najmä pre steny suterénov. Je založený na dobre známom princípe elektroosmózy, ale využíva pokročilé digitálne riadenie s priebežne optimalizovaným výkonom v danej stene. Ide o najpokročilejší systém na trhu, ktorý sa však neustále vyvíja prostredníctvom výskumných projektov v spolupráci s Technical University of Denmark a Realdania. Plne automatické riadenie pre optimalizáciu…