Predstavujeme Vám našu partnerskú spoločnosť z Nórska TRITON

Triton Norway je spoločnosť „zelenej technológie“, ktorá ponúka jedinečné riešenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú globálny ekosystém znižovaním spotreby energie a emisií CO2. Od svojho vzniku v roku 2012 má spoločnosť Triton Norway jasnú a zameranú stratégiu rastu založenú na zosúladení podnikania s ďalšími starostlivo vybranými technologickými a inovačnými spoločnosťami, ktoré zdieľajú rovnaké zelené hodnoty a étos. …

Realizácia elektroosmózy MsÚ Sv. Jur

Výhody elektroosmózy oproti klasickým metódam zamedzujúcim vplyv prieniku zemnej vlhkosti cez neexistujúcu,alebo narušenú vodorovnú izoláciu v murive.(nie zázračné skrinky) systém dostane kapilárne vzlinajúcu vlhkosť v murive až pod základovú dosku (tam kde je umiestnená záporná  grafitová elektróda-katóda) malý  statický zásah do muriva( vyfrézovaná  drážka 2×1 cm) systém vysuší murivo -tehla, betón, kameň, hlina podľa normy B…

Máte vlhké pivnice-suterénne priestory?

Vysušovanie muriva a podlahy bez nákladného obkopania muriva z vonkajšej strany. Elektro osmotický pulzný systém ECBS je jedinečný produkt, ktorý ponúka 100% samoregulačný a bezúdržbový systém s možnosťou monitorovania vlhkosti muriva. Pri spustení systému je najväčšia spotreba elektrickej energie, ale výkon nikdy nepresahuje 100 W. Keď sú steny suchšie, účinok sa znižuje. Ročná spotreba energie je…