Realizácia elektro osmotického systému s konštantným prúdom Vrakuňa

Výhodou tohoto systému elektroosmózy je v tom, že dokážeme  kapilárne vzlínajácu vlhkosť v murive dostať až pod základovú dosku tam kde sú umiestnené záporné grafitové tyče. Na rozdiel od systémov prerezania muriva, injektáže . Výhodou systému je aj veľmi malý statický zásah do muriva a žiadna chemická látka – je to najekologickejší systém vysušovania muriva…

Najpokročilejšia elektroosmóza

 V našej ponuke najpokročilejší Pulzná elektroosmóza systém TRITON na vysušovanie stavebnej konštrukcie pod úrovňovou terénu. Tento systém je vhodný na vysušovanie podzemných parkovísk, tunelov, suterénnych priestorov, vodných elektrárni atď. Ako prvý bol použitý v americkej armáde.  

Elektroosmóza EU norma B 3355

Elektro osmotický systém  s konštantným prúdom podľa EU normy B 3355.Systém je vhodný na vysušovanie všetkých tipov muriva a podlahy, kde zemnú stavebnú vlhkosť dostaneme až pod základovú dosku (umiestnenie katódy) na rozdiel od iných mechanických systémov (prerezanie, injektáž, narazenie plechov atď.) Menší zásah do stavebnej konštrukcie(vy frézovaná drážka 2x2cm, kde sa uloží kladná elektróda…

Opäť úspešný Aquatherm Nitra

Uspešne sme sa záčastnili veľtrhu Aquatherm Nitra,kde sme predstavili : elektro-omotické systémy na vysušovanie muriva vysušovanie,vetranie,rekuperáciu -decentrálne centrálny stropný odvlhčovač s vetraním,rekuperáciou a čistením vzduchu v jednom.(školy,jedálne,nemocnice,kancelárie,suterénne priestory,domy ,galérie atd.)

Realizácia našej Pulznej Elektroosmózy naším partnerom Ekosain

Pulsní elektroosmóza na Státní opeře v Praze. Když jsme před téměř 2 lety psali o tom, že realizujeme pulsní elektroosmózu v budově Ústavního soudu v Brně, netušili jsme, že ji bude následovat další nádherná historická a významná budova, a to Státní opera v Praze. I zde byla v rámci rekonstrukce zvolena jako jedno ze sanačních opatření pulsní elektroosmóza AKJI a…